Zwroty

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. W tym celu Konsument winien złożyć stosowne oświadczenie na formularzu - wzorze zamieszczonym

poniżej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego

zarządu.

Konsument ma obowiązek zwrotu Towaru nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Przedsiębiorcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy wszystkie dokonane przez niego płatności.

Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: KASTOR S.A., ul. Przemysłowa 12, 98-100 Łask (z dopiskiem Sklep Internetowy). KASTOR zwraca Konsumentowi w tym samym terminie wpłacone pieniądze.

Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż oferowany przez Przedsiębiorcę nie może żądać zwrotu dodatkowych kosztów.

Do odstąpienia od umowy nie jest konieczny tzw. paragon. Może to być inny dowód zakupu, który potwierdza, że Konsument nabył towar u Przedsiębiorcy.

Aby pobrać formularz zwrotu proszę kliknąć tutaj.

Reklamacje

Reklamacje składane na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres bok@kastor.sklep.pl. oraz przekazać wraz z oświadczeniem o składaniu reklamacji reklamowany towar na adres: KASTOR S.A.,

ul. Przemysłowa 12, 98-100 Łask.

KASTOR zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie oraz do zawiadomienia Konsumenta w ciągu 14 dni o rozpatrzeniu żądania Konsumenta wyrażonego podczas składania reklamacji.

O wyniku rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie powiadomiony SMS-em lub drogą mailową lub pisemnie.

W przypadku uzasadnionej reklamacji - towar uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na inny pełnowartościowy i odesłany na adres wskazany przez Konsumenta (koszt wysyłki ponosi firma Kastor S.A.), a jeśli

będzie to już niemożliwe (np. z powodu jego braku) sklep internetowy zwróci Konsumentowi równowartość ceny produktu lub obniży jego cenę, albo stosownie do decyzji Konsumenta zaoferuje mu inny towar dostępny

w sklepie internetowym.

Aby pobrać formularz reklamacyjny proszę kliknąć tutaj.

Product added to wishlist
Dodano produkt do Porównania.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Dalsze korzystanie ze strony oznacza , ze zgadzasz się na ich użycie.